Romania English Netherlands

Bibliografie

Het onderwerp van de kosonen heeft de interesse gewekt van onderzoekers, historici en muntverzamelaars en er zijn veel artikelen aan het onderwerp gewijd. Wij bieden hier een korte bibliografie, sommige van de genoemde titels kunnen online worden geraadpleegd. Hier volgen enkele opmerking over de geschiedenis van de onderzoeken.

De vroegste bron blijft Erasmus van Rotterdam:

”Aureum numisma multos exercuit, aliis coniectantibus esse tres Noe filios ex Arca revertentes et ex altera parte columbam olivae ramum deferentem; aliis duces duos, qui medium captum ducerent, et aquilam lauri ramum in coronam deflexum gestantem. Subscriptionem nullus adhuc legere potuit, neque Graecus neque Latinus neque Hebraeus”

(”De gouden munt heeft velen beziggehouden, van wie sommigen veronderstelden dat hij de drie zonen van Noah zou voorstellen die terugkeren van de ark, met op de keerzijde een duif die een olijftak draagt. Volgens anderen zouden het twee commandanten zijn die de middelste als gevangene meevoeren en een adelaar die een gebogen lauriertak draagt in de vorm van een kroon. De inscriptie is tot nu toe niet ontcijferd, zelfs niet door een kenner van het Grieks, het Latijn of het Hebreeuws” (naar de vertaling van Carmen Maria Petolescu)

Erasmus van Rotterdam (portret door Hans Holbein de Jongere)

De muntschat in de rivier de Strei, ontdekt in 1543, wordt genoemd door Wolfgang Lazius:

”Numi aurei ex thesauro recens apud Transylvanos opera piscatoris cuiusdam detecto, quorum mihi copia fieri potuit, duas Graecas habuere inscriptiones, quarum altera litteris his, BAΣIΛEΩΣ ΛΥΣMAXOY, hoc est, regis Lysimachi, altera vero ΣOZON (!), salvatore vel liberatorem.”

Istvan Szamosközy (Stephanus Zamosius):

”COORVM quoq. Numus aureus altera ex parte aquilam habet, coronam oleaginam unguibus leuantem, cum litteris infra KΩΣΩN, idest Coos insulae, quae est in mari Icario Rhodo proxima. Altera parte tres viri sunt Graeco habitu vestibus poplite tenus demissis. Eorum primus ramum laureum gestat, pone qui sequitur, serto caput redimitus est. Tertius manu sublata pateram tenet.”

De eerste wetenschappelijke studie stamt uit 1911 en komt op het conto van de Duitse onderzoeker Max Bahrfeldt. Hem komt de verdienste toe dat hij de politieke en etnische context waarin de als Dacisch beschouwde muntstukken zijn vervaardigd correct heeft aangegeven. In 1973 wijdt Constantin Preda een volledig hoofdstuk aan deze munten.

Het Nationaal Historisch Museum van Roemenie heeft een tentoonstelling georganiseerd genaamd De schat van koning Koson, in het kader waarvan de deels in 1997 door het Museum bemachtigde munten, die deel uitmaakten van een gevonden goudschat, aan het grote publiek zijn getoond. Bij die gelegenheid is er in 2000 een tentoonstellingscatalogus gedrukt, samengesteld door Carmen Maria Petolescu.

Monografieën:
 • Carmen Maria Petolescu, Monedele regelui Coson, Uitgeverij van de Roemeense Academie, Boekarest, 2011


Boeken, woordenboeken en encyclopedieën:
 • Constantin Preda, Moneda antică în România, Boekarest, 1969, p. 27-28.
 • Constantin Preda, Monedele geto-dacilor, Ed. Academiei RSR, Boekarest, 1973, p. 353-361.
 • Constantin Preda, Istoria monedei în Dacia preromană, Ed. Enciclopedică, Boekarest, 1998, p. 226-233.
 • Constantin Preda, Enciclopedie de numismatică antică în România, Ed. Enciclopedică, Boekarest, 2008, p. 168-169, s.v.


Artikelen:
 • Max Bahrfeldt, Über die Goldmünzen de Dakerkönigs Berlijn, 1911, extract van Berliner Münzblätter.
 • V. Cojocaru, B. Constantinescu, I. Ștefănescu, Carmen Maria Petolescu, EDXRF and PAA analyses of Dacian Gold coins of ”koson” type,in Journal of Radioanallytical and Nuclear Chemistry, 246, 2000, 1, p. 185-190.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Angela Vasilescu, Rolf Simon, Daniele Ceccato, Archaeometallurgical characterization of ancient gold artifacts from Romanian museum using XRF, Micro-Pixe and Micro-SR-XRF methods, Proceedings of the Romanian Academy, series A, volume 13, number 1/2012, p. 19-26.(http://www.acad.ro/sectii2002/proceedings/doc2012-1/03-Constantinescu.pdf)
 • Mihai Dima, Dan Ilie, Tezaurul de monede de tip KOSON descoperit la Târsa, com. Boșorod, jud. Hunedoara. Lotul păstrat la Banca Națională a României, , in ”Simpozion de Numismatică, organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chișinău, 29 september-2 oktober 2004”, Boekarest, 2007, p. 35-65.
 • Mayer A. Halevy, Autour d’un problème de numismatique antique: y a-t-il une monnaie d’or dace? A propos du stature à la legende KOΣΩN, in Studii Clasice, 3, 1961, p. 89-92.
 • Octavian Iliescu, Sur les monnaies d’or à la légende KΟΣΩN, in Quaderni Ticinensi di Numismatica e Anticha Classiche, 19, 1990, p. 185-211.
 • J. Makkai, The trasures of Decebalus, în Specimina Nova, 1994 (1995), p. 151-215.
 • Lucian Munteanu, Despre descoperirile monetare de tip Koson, in Arheologia Moldovei, 25, 2002 (2004), p. 253-270.
 • Lucian Munteanu, Despre emiterea monedelor de tip Koson, in Arheologia Moldovei, 26, 2003, p. 241-264.
 • Carmen Maria Petolescu, Un tezaur de monede de aur de tip Koson, in ”130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc”, Boekarest, 1997, p. 84-93.
 • Carmen Maria Petolescu, A hoard of Koson-type gold coins, în ”130 years since the Establishment of the modern Romanian Monetary system”, București, 1997, p. 83-92.
 • Carmen Maria Petolescu, L’enigma delle monete KΟΣΩN, în Dacia, 60, 2011, p. 149-182.
 • Constantin Preda, Über eine neue Chronologie der Koson-Münzen (Vortragszusammenfasungen, XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin, 1997, p. 112-xxx.
 • Constantin Preda, Ein neuer Vorschlag zur Chronologie der Koson-Münzen, in ”Stephanos Nomismatikos. Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburstag”, ed. Ulrike Peter, Berlijn, 1998, p. 555-561.
 • Aurel Vâlcu, Bogdan. Constantinescu, Roxana Bugoi, Cătălina Păuna, Some considerations on Dacian gold coins of Koson type in the light of compositional analyses, in Revue Numismatique, 166, 2010, p. 295–308. (http://www.persee.fr/doc/numi_0484-8942_2010_num_6_166_2939)
 • Judita Winkler, Considerații despre moneda ”KOSON”, [Overwegingen over de “KOSON”-munt], in Studii și Cercetări de Istorie Veche, 23, 1972, 2, p. 182-191.


Tentoonstellingcatalogi:
 • Comoara regelui Koson, samengesteld door Carmen Maria Petolescu, Boekarest (2000)