Romania English Netherlands

Coson of Koson

Op dit moment heeft het Verklarend Woordenboek van de Roemeense Taal geen lemma waarin het woord wordt genoemd of verklaard, hoewel de term koson of coson door numismaten wordt gebruikt in wetenschappelijke artikelen. Degene die de naam volgen zoals deze op de munt staat geschreven, geven de voorkeur aan de vorm koson, terwijl coson vooral lijkt te worden gebruikt door hen die een verband leggen met de naam van koning Cotison (Coson) uit de klassieke bronnen.

”Aangezien de meeste onderzoekers – wij noemen de meest vooraanstaande van hen: Max von Bahrfeldt, Iudita Winkler en Octavian Iliescu – menen dat het gaat om een koning die echt heeft bestaan, Cotiso of zelfs Coson, die door Romeinse auteurs wordt genoemd (Horatius, Suetonius, Florus), zijn wij van mening dat het correcter is om de Latijnse transcriptie te gebruiken van de naam van de uitgever van de munt: koning Coson, en zijn munten – cosonen.”

Carmen Maria Petolescu, Monedele regelui Coson [De munten van koning Coson], Boekarest, 2011, p. 11, noot 6