Romania English Netherlands

Datering

Er zijn verschillende opvattingen naar voren gebracht over de datum waarop de koson-munten zijn uitgegeven.

Onderzoekers die het monogram hebben opgevat als behorend tot Brutus, hebben ze gedateerd in het jaar 42 v. Chr. Degenen die het monogram hebben opgevat als een verwijzing naar de stad Olbia als afgevende instantie, hebben ze in verband gebracht met een Skythische dynastie, rond het jaar 40 v.Chr.

Marcus Iunius Brutus

Degenen die ervan uitgaan dat de munten zijn geslagen in naam van koning Cotiso, die door de bronnen wordt genoemd, dateren ze rond het tijdperk van Augustus, tegen de jaren 30-20 v.Chr.

Een buitengewoon interessante theorie gaat ervan uit dat alle kosonen... middeleeuwse vervalsingen zijn. Constantin Preda was oorspronkelijk, in zijn Monedele geto-dacilor [De munten van de Geto-Daciërs], van mening dat de geldstukken uit de Oudheid stammen, maar is teruggekomen van zijn opvatting:

”In conclusie, KOΣΩN-muntstukken zijn uitgegeven rond de jaren 43-42 v.Chr. (voordat het bericht over de nederlaag en zelfmoord van Brutus in de herfst van 42 v.Chr. bekend was geworden). (…) De munten dienden als betaling voor de legermacht die Coson waarschijnlijk wilde sturen om Brutus te hulp te komen. (…) De ontknoping vond plaats in Philippi – voordat de Dacische hulptroepen op weg waren gegaan. De gouden munten zijn ”geblokkeerd” gebleven in de koninklijke goudschat in Sarmizegetusa.”

Constantin Preda, Enciclopedie de numismatică antică în România [Encyclopedie van klassieke numismatiek in Roemenië], Boekarest, 2008, p. 169.
”În concluzie, monedele KOΣΩN au fost emise prin anii 43-42 î.e.n. (înainte de aflarea veștii despre înfrângerea și sinuciderea lui Brutus, în toamna anului 42 a. Chr.). (…) Monedele au servit pentru plata trupei pe care Coson avea probabil intenția s-o trimită în ajutor lui Brutus. (…) Deznodământul a avut loca la Philippi – mai înainte ca ajutorul dacic să fi pornit la drum. Monedele de aur au rămas ”blocate” în tezaurul regal de la Sarmizegetusa.”

Carmen Maria Petolescu, Monedele regelui Coson[De munten van koning Coson], p. 74.

”De enige Dacische gouden munten die tot nu toe bekend zijn, moeten om militaire en propagandistische redenen zijn geslagen door een opvolger van Burebista, die de naam Koson droeg, een naam die op de keerzijde ervan is aangebracht. Aangezien de voornaamste ontdekkingen in de nabijheid van Sarmizegetusa zijn gedaan, hebben we geen redenen te denken dat de geldstukken in kwestie elders zijn geslagen, en wat hun datering betreft, lijkt ons ergens in de tweede helft van de eerste eeuw v.Chr. een acceptabele suggestie.”

Mihai Dima, Dan Ilie, Tezaurul de monede de tip KOSON descoperit la Târsa, com. Boșorod, jud. Hunedoara. Lotul păstrat la Banca Națională a României [De goudschat met munten van het type KOSON ontdekt in Târsa, gem. Boșorod, distr. Hunedoara. De exemplaren die worden bewaard in de Nationale Bank van Roemenie], in ”Simpozion de Numismatică, organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004) [Symposium voor Numismatiek, georganiseerd ter gelegenheid van de herdenking van Sint-Stefan de Grote, vorst van Moldavië], Chișinău, 29 september-2 oktober 2004”, Boekarest, 2007, p. 41.